vedení účetnictví,mezd a daňové evidence


 

Profil:

V oboru účetnictví a daní působím od r. 1978. Služby poskytuji na základě živnostenského oprávnění pro činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence od r.1995.V roce 2011 jsem založila společnost GISTER CZ, s.r.o.

 Byla jsem zaměstnána jako finanční účetní a daňová referentka PZO INVESTA a.s., později jako specialista pro financování v AŽD Praha s.r.o.

Mám dlouholeté praktické zkušenosti s vedením komplexní ekonomické agendy - účetnictví, daní a mezd pro podnikatelské subjekty z různých oborů činností: obchodní činnost včetně zahraničního obchodu, finanční leasing, stavebnictví, pohostinství a ubytovací služby, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a další služby. Mými klienty jsou menší až středně velké firmy: akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, společenství vlastníků jednotek, živnostníci a další fyzické osoby.
Během své praxe jsem úspěšně prošla mnoha kontrolami ze strany finančních úřadů, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven. Žádná z těchto kontrol neshledala na mé práci chyby nebo nedostatky, které by vedly k finančním postihům mých klientů. Rovněž povinný audit u akciových společností byl vždy s výrokem "bez výhrad".
Svoje odborné znalosti udržuji na aktuální úrovni studiem odborného tisku včetně informací na internetu a pravidelným sledováním legislativních změn. Dobře se orientuji v právních předpisech souvisejících s podnikáním, zejména v daňových a účetních předpisech, obchodním, živnostenském a občanském právu.

Služby poskytuji externě na základě podrobné smlouvy s jasně stanovenými oboustrannými právy a povinnostmi. Za svou práci smluvně ručím a zavazuji se uhradit případné finanční škody včetně daňové penalizace.
Práci provádím ve svých prostorách - kancelář s veškerým potřebným vybavením mám v bytě. Používám spolehlivý, léty prověřený a pravidelně aktualizovaný software: POHODA pro vedení podvojného účetnictví, daňové evidence a mezd, TAX daňová přiznání,  FORM-studio pro zpracování daňových přiznání, výkazů a dalších tiskopisů, WINLEX - aktuální znění všech zákonů a vyhlášek, Excel, Word a další.
Doklady ke zpracování mi klienti buď doručují na mou adresu, nebo si je vyzvedávám v jejich provozovně. Zpracování agendy probíhá zpravidla v měsíčních či čtvrtletních intervalech nebo dle dohody s klientem.